Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Wed, 18 Jan 2017 02:36:00 +0100 Wed, 18 Jan 2017 02:36:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Obuka „Javne nabavke za JLS“ na pet lokaliteta http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9133

Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), organizira jednodnevni program obuke na temu „Javne nabavke za JLS".

Obuka će se održati u Tuzli 23. januara, Vitezu 24. januara, Sarajevu i Bosanskom Petrovcu 25. januara, te Mostaru 26. januara.

Svrha održavanja ove obuke je unaprijediti znanje u procesu primjene Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata donesenih na osnovu tog zakona, kao i otklanjanje dilema u primjeni ovog zakona, a kroz praktične primjere.

Sadržaj obuke je sljedeći: a) planiranje javnih nabavki; b) pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci i njegova primjena u praksi; c) pravna zaštita u postupcima javnih nabavki (primjer raskida ugovora).

Ciljnu grupu čine uposleni u JLS u Federaciji BiH koji rade na poslovima javnih nabavki. Maksimalan broj polaznika je 22.

Ciljevi obuke su unaprijediti znanje u procesu primjene Zakona o javnim nabavkama; otklanjanje dilema koje su se pojavile u dosadašnjoj primjeni ovog zakona; pojašnjenje novih instituta kroz izlaganje i praktičan rad.

Zainteresirani se mogu prijaviti ukoliko imaju suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku, putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje kontakt maila kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 18. januar ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom i tačnim mjestom održavanja obuke bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osiguarava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

]]>
Tue, 10 Jan 2017 09:50:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9133
Tri dvodnevne obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9132 Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizira dvodnevni program obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima".

Obuka će se održati u Tuzli 18. i 19. januara, Bosanskom Petrovcu 26. i 27. januara, te u Mostaru 30. i 31. januara.

Svrha održavanja ove obuke je osposobiti polaznike za primjenu Zakona o stvarnim pravima i samostalno vođenje postupaka u kojima se odlučuje na osnovu ovog zakona.

Ciljnu grupu čine uposlenici općinskih, kantonalnih i federalnih službi za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar, službi za prostorno uređenje, službenici uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH, te predstavnici zemljišno-knjižnih ureda. Maksimalan broj polaznika je 22.

Ciljevi obuke su unaprijediti znanje u procesu primjene Zakona o stvarnim pravima; otklanjanje dilema koje su se pojavile u dosadašnjoj primjeni zakona; pojašnjenje novih instituta kroz izlaganje i praktičan rad.

Zainteresirani se mogu prijaviti ukoliko imaju suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku, putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje kontakt maila kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 16. januar za lokalitet Tuzla, a za ostale lokalitete tri dana prije početka obuke.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detalji o mjestu održavanja obuke bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

 

]]>
Tue, 10 Jan 2017 09:29:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9132
U Konjicu obuka iz oblasti strateškog planiranja za organe uprave u FBiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9127

Sarajevo, 9. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u okviru provedbe Projekta Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika (SPPD II), organizira program stručnog osposobljavanja državnih službenika u oblasti strateškog planiranja, razvoja politika i programskog budžetiranja.

Obuka će se održati u Konjicu 24. i 25. januara. Implementator je "Djikić Consulting" iz Sarajeva, a predavač dr. Nedim Čelebić.

Cilj ove edukacije je unapređenje procesa izrade trogodišnjih i godišnjih planova i izvještaja federalnih ministarstava i donošenja javnih politka.

Ciljnu grupu čine rukovodeći i ostali državni službenici koji su odgovorni za koordinaciju strateškog, srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja. Ciljne institucije su federalna ministarstva te Generalni sekreterijat Vlade Federacije BiH. Strukturu ovog programa čini pet modula: Modul I - Pregled procesa strateškog planiranja, razvoj vizije i misije; Modul II - Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja i strateško fokusiranje; Modul III -Definiranje strateških ciljeva, operativnih ciljeva, programa; Modul IV - Srednjoročno-trogodišnje i godišnje akciono planiranje; Modul V - Jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju srednjoročnih/trogodišnjih i godišnjih planova.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice ADS-a FBiH www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 18. januar.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Program rada možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

 

 

]]>
Mon, 9 Jan 2017 13:31:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9127
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2017. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116 Sarajevo, 29. decembar - Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do31. marta 2017.godine.

Ova obustava odnosi se i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu, mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Vlada FBiH je ovu odluku donijela na svojoj 85. sjednici održanoj u Sarajevu 28. decembra.

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 08:53:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116