Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Tue, 28 Mar 2017 05:54:00 +0100 Tue, 28 Mar 2017 05:54:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) U Singapuru kurs “Smart Nation: Strategy to Implementation" http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9313 Sarajevo, 20. mart - Ministarstvo vanjskih poslova Republike Singapur uputalo je poziv za učešće jednog bosanskohercegovačkog stručnjaka na kursu "Smart Nation: Strategy to Implementation".

Kurs se održava u okviru Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) od 12. do 16. juna.

Singapurska strana snosi troškove boravka učesnika (smještaj, lokalni transport, školarina, džeparac i zdrastveno osiguranje), dok učesnici sami snose troškove povratne avio karte.

Kurs je namijenjen državnim službenicima koji su uključeni u ovu oblast i sa dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Sve dodatne informacije, kao i prijavni formular, mogu se naći na web stranici www.scp.gov.sg

Zainteresirani kandidati trebaju najkasnije do 18. aprila da u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostavi: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev Part Four /Endorsement .../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju važeće putne isprave BiH.

 

]]>
Mon, 20 Mar 2017 14:36:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9313
Informacija „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“ dostupna javnosti na našoj web-stranici http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9286 Sarajevo, 9. mart - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 93. (tematskoj) sjednici koja je održana 3. marta u Sarajevu, usvojila Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Izazovi i perspektive".

Informacija daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za uspostavljanje kadrovski i funkcionalno učinkovite i uspješne javne uprave.

Ovaj dokument je izazvao veliku pažnju ne samo medija u BiH već i šire javnosti, posebno nevladinoga sektora te međunarodnih organizacija i institucija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga, Informaciju u cijelosti objavljujmo na našoj web-stranici u meniju „Odnosi s javnošću" - podmeni „Publikacije".

 

]]>
Thu, 9 Mar 2017 12:31:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9286
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2017. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116 Sarajevo, 29. decembar - Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do31. marta 2017.godine.

Ova obustava odnosi se i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu, mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Vlada FBiH je ovu odluku donijela na svojoj 85. sjednici održanoj u Sarajevu 28. decembra.

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 08:53:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116