Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Mon, 27 Feb 2017 11:38:00 +0100 Mon, 27 Feb 2017 11:38:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Federalni zavod za poljoprivredu http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9250 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Wed, 22 Feb 2017 08:51:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9250
Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9249 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 21 Feb 2017 15:33:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9249
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9259 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Fri, 24 Feb 2017 15:24:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9259
Općina Banovići http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9263 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Mon, 27 Feb 2017 14:24:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9263
Općina Vareš http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9264 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Mon, 27 Feb 2017 14:28:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9264
Gradska uprava Grada Mostar (poz.: 02., 06. i 07.) http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9248 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 21 Feb 2017 15:25:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9248