Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Wed, 18 Jan 2017 02:40:00 +0100 Wed, 18 Jan 2017 02:40:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Općina Živinice http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9146 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Općina Živinice

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br.99/16

Datum

    16.12.2016.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

23.01. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

 12.01.2016.godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Thu, 12 Jan 2017 13:34:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9146
Federalna uprava za inspekcijske poslove http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9147 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br.98/16

Datum

    14.12.2016.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

23.01. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

12.01.2016.godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Thu, 12 Jan 2017 13:39:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9147
Općina Vitez http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9148 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Općina Vitez

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br.92/16

Datum

    18.11.2016.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

23.01. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

 12.01.2016.godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Thu, 12 Jan 2017 13:43:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9148
Općina Hadžići http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9149 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Općina Hadžići

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br.99/16

Datum

    16.12.2016.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

23.01. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

 

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Thu, 12 Jan 2017 13:46:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9149
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9150 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br.94/16

Datum

   30.11.2016.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

 23.01. 2017. godine

Vrijeme polaganja

12,00 sati – kandidati čije prezime počinje slovima od A do K

14,00 sati – kandidati čije prezime počinje slovima od L do Z

Datum objave na web-u

 

 12.01.2016.godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Thu, 12 Jan 2017 13:53:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9150