Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Mon, 27 Feb 2017 11:39:00 +0100 Mon, 27 Feb 2017 11:39:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Federalno ministarstvo finansija (broj: 526/16) http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9251 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

Federalno ministarstvo finansija (broj: 526/16)

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br. 101/16

Datum

    23.12.2016.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

02.03. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

22.02.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Wed, 22 Feb 2017 09:33:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9251
Federalno ministarstvo zdravstva http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9252 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

Federalno ministarstvo zdravstva

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br. 5/17

Datum

    25.01.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

02.03. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

22.02.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Wed, 22 Feb 2017 09:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9252