Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Tue, 28 Mar 2017 05:57:00 +0100 Tue, 28 Mar 2017 05:57:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Kantonalni sud u Zenici http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9323 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Kantonalni sud u Zenici

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br. 14/17

Datum

    24.02.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

30.03. 2017. godine

Vrijeme polaganja

12,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

23.03.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Thu, 23 Mar 2017 15:52:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9323
Federalno ministarstvo prostornog uređenja http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9324 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br. 10/17

Datum

    10.02.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

30.03. 2017. godine

Vrijeme polaganja

12,00 sati,

 

Datum objave na web-u

 

23.03.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Thu, 23 Mar 2017 15:56:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9324
Zavod za statistiku i informatiku Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9326 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

ZAVOD ZA STATISTIKU I INFORMATIKU KANTONA SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 15/17

Datum

28.02. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

30. 03. 2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

   24.03.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Fri, 24 Mar 2017 15:44:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9326