Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Mon, 27 Feb 2017 11:40:00 +0100 Mon, 27 Feb 2017 11:40:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Na pet jednodnevnih obuka „Zakon o zaštiti ličnih podataka“ 129 državnih službenika http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9255

Sarajevo, 23. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je tri jednodnevne obuke na temu „Zakon o zaštiti ličnih podataka". Ove su obuke održane u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.

Pored toga, ADS FBiH je u suradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih/osobnih podataka organizirala još dvije obuke sa istom temom koje su održane u Bosanskom Petrovcu i Vitezu.

Sve su obuke održane u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.

Svrha održavanja ove obuke je bila upoznati polaznike sa pravnim okvirom zaštite ličnih podataka, primjenom odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka, te ukazivanje na primjenljivost odredbi ovog zakona i Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Ukupno je 129 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Tuzli.

]]>
Thu, 23 Feb 2017 13:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9255
Intervju direktora Begića za Federalnu novinsku agenciju (FENA) izazvao veliku medijsku pažnju http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9228 Sarajevo, 13. februar - Direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) mr. Refik Begić dao je opširan intervju Federalnoj novinskoj agenciji (FENA). Intervju je objavljen 12. februara 2017. godine i u cijelosti ga možete pogledati ovdje.

Razgovor za „FENA-u" direktora Begića izazvao je veliku pažnju medija. Između ostalih, dijelove razgovora su u svojim printanim izdanjima od 13. februara 2017. godine prenijeli „Vecernji list", „Oslobođenje", „Dnevni list"...

Pored toga, isti dan kada je FENA objavila razgovor, brojni on-line mediji odnosno portali na svojim su stranicama prenijeli dijelove razgovora. Učinili su to „Klix.ba", „Avaz.ba", „Vijesti.ba"...

Detaljniji pregled odjeka razgovora direktora Begića za „FENA-u" možete pogledati na ovoj stranici u meniju „Odnosi s javnošću" - podmeni „Media-monitoring".Više informacija]]>
Mon, 13 Feb 2017 10:48:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9228
Direktor Refik Begić razgovarao s ministrom Mariom Nenadićem http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9212

Sarajevo, 6. februar - Danas je u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu održan radno-konsultativni sastanak ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo i direktora ADS-a FBiH Refika Begića. Sastanku su prisustvovali i najbliži suradnici ministra Nenadića i direktora Begića.

Ključna tema razgovora je bila implementacija Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo i izrada podzakonskih akata koji „prate" ovaj zakon. Konstatirano je da će ADS FBiH kontinuirano pružati svaku vrstu podrške i pomoći spomenutom ministarstvu Kantona Sarajevo u izradi svih podzakonskih akata koje je nužno donijeti prije nego se krene u implementaciju Zakona o državnoj službi KS.

Pored toga, sudionici sastanka su zaključili da fragmentiranost u sistemu državne službe na prostoru Federacije BiH nikome ne donosi ništa dobroga, te je primijećeno da ADS FBiH treba i mora imati lidersku poziciju u kreiranju jedinstvenog sistema državne službe u FBiH.

 

]]>
Mon, 6 Feb 2017 14:18:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9212
Djelatnici ADS-a FBiH odgovorili na pitanja iz Upitnika Europske komisije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9209 Sarajevo, 3. februar - Uposlenici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u proteklom su periodu u cijelosti i u roku odgovorili na sva pitanja iz Upitnika Europske komisije. Odgovori ADS-a su obrađeni kroz informacioni sistem državne Direkcije za europske integracije.

Pitanja na koja su odgovarali uposlenici ADS-a tiču se Poglavlja 2 (slobodno kretanje radnika), zatim Poglavlja 19 (socijalna politika i zapošljavanje), Poglavlja 22 (regionalna politika i koordinacija), te Poglavlja 27 (okoliš i klimatske promjene), a velikim dijelom angažman ADS-a se odnosi na tzv. političke kriterije (vladavina prava-reforma javne uprave).

Istodobno, djelatnici ADS-a FBiH su još poodavno angažirani u smislu pružanja pomoći kantonalanim ministarstvima za pravosuđe i upravu s ciljem usuglašavnja odgovora koja se odnose na sistem upravljanja ljudskim potencijalima.

Inače, ovo je bila prva faza, a sljedeća se očekuje nakon dostavljanja komentara Europske komisije na dostavljene odgovore.

]]>
Fri, 3 Feb 2017 14:50:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9209
Okončane četiri dvodnevne edukacije na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9200

Sarajevo, 1. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizirala je četiri dvodnevne edukacije na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima".

Edukacije su održane u Tuzli, Bosanskom Petrovcu, Vitezu i Mostaru.

Svrha održavanja ove edukacije je bila osposobiti polaznike za primjenu Zakona o stvarnim pravima i samostalno vođenje postupaka u kojima se odlučuje na osnovu ovog zakona.

Ciljnu su grupu činili uposlenici općinskih, kantonalnih i federalnih službi za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar, službi za prostorno uređenje, službenici uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH, te predstavnici zemljišno-knjižnih ureda.

Ukupno je 88 državnih službenika pohađalo ovu edukaciju.

Fotografija je sa edukacije održane u Tuzli.

 

]]>
Wed, 1 Feb 2017 13:37:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9200