Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Fri, 22 Jun 2018 01:32:00 +0100 Fri, 22 Jun 2018 01:32:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Radni sastanak direktora Begića sa ministricom pravosuđa i uprave ZHK Anitom Markić http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10545

Sarajevo, 22. maj - Direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) Refik Begić danas je u Sarajevu imao radni sastanak sa ministricom pravosuđa i uprave u Vladi Zapadno-hercegovačkoga kantona Anitom Markić.

Temeljni razlog današnjega susreta direktora Begića i ministrice Markić je iznalaženje najadekvatnijih modaliteta buduće suradnje u sferi državne službe odnosno javne uprave.

Zajednička je ocjena sudionika razgovora da je suradnja neophodna, da je potrebna kako državnim službenicima na prostoru Zapadno-hercegovačkoga kantona tako i ADS-u FBiH koji je maksimalno angažiran na uspostavi što je moguće više harmonizirane legislative kojom se u Federaciji Bosne i Hercegovine regulira rad državne službe.

Inače, ovo nije prvi sastanak ovakve vrste direktora Begića i ministrice Markić, a kako je i na današnjem susretu naglašeno, „otvorena suradnja ostaje jedina opcija koja može doprinijeti jačanju profesionalizma i učinkovitosti državne službe u FBiH".

 

]]>
Tue, 22 May 2018 13:17:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10545
Drugi sastanak Mreže praktičara za upravljanje ljudskim resursima u Federaciji BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10544

Sarajevo, 22. maj - U sjedištu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, danas je održan drugi sastanak Mreže praktičara za upravljanje ljudskim resursima u Federaciji BiH.

Pored direktora ADS-a FBiH Refika Begića i njegovih suradnika, sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva pravde, te predstavnici kantonalnih i općinskih tijela vlasti.

U fokusu debate vođene na sastanku je bila neujednačenost rješenja u kantonalnim zakonima o državnoj službi. Sudionici sastanka su, također, konstatirali da rješenja u kantonalnim zakonima nisu harmonizirana niti sa rješenjima Zakona o državnoj službi u FBiH.

Na sastanku se razgovaralo i o koordinaciji sistema obuke i stručnog usavršavanja državnih službenika u kantonima.

 

 

]]>
Tue, 22 May 2018 11:22:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10544
Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118

Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizirala je dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Edukacije su održane održana u Mostaru i Zenici 20. i 21. decembra, te Sarajevu 27. i 28. decembra.

Svrha održavanja ove edukacija je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BiH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 43 državna službenika pohađalo edukaciju.

Fotografija je sa edukacije održane u Mostaru.

 

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 12:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118
Direktor Begić susreo se sa Predsjednikom Federacije BiH, g-dinom Marinkom Čavara http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810

 

Sarajevo, 25. avgust - V.D direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, g-din Refik Begić susreo se danas sa Predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, g-dinom Marinkom Čavara u cilju razmjene informacija o poboljšanju rada institucija državne službe, bolje racionalizacije, reorganizacije što bi dinamikom narednih aktivnosti doprinijelo reformskim procesima državne službe.

"U Federaciji BiH potrebno je poboljšati rad institucija državne službe, ali i bolje urediti odnose sa kantonima. Bolja organizacija organa državne uprave nam je potrebna da bismo mogli provesti promjene", ovim riječima je Predsjenik Federacije BiH izrazio punu podršku radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. 

]]>
Thu, 25 Aug 2016 15:51:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810