Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Wed, 18 Jan 2017 02:37:00 +0100 Wed, 18 Jan 2017 02:37:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118

Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizirala je dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Edukacije su održane održana u Mostaru i Zenici 20. i 21. decembra, te Sarajevu 27. i 28. decembra.

Svrha održavanja ove edukacija je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BiH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 43 državna službenika pohađalo edukaciju.

Fotografija je sa edukacije održane u Mostaru.

 

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 12:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118
Četiri jednodnevne obuke za JLS http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9117

Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH), u okviru Programa obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) za 2016. godinu, organizirala je jednodnevnu obuku na temu „Emocionalna inteligencija i uspješna komunikacija".

Obuka je održana u Sarajevu i Bosanskom Petrovcu 20. decembra, Tuzli 21. decembra i Mostaru 28. decembra.

Svrha organiziranja ove obuke je bila jačanje personalnih vještina, sa posebnim naglaskom na uticaj emocija na razvoj i ishod komunikacije. Nadalje, ona je za cilj imala identificirati najčešće prepreke koje dovode do neuspjele komunikacije među zaposlenicima, te između krajnjih korisnika usluga i zaposlenika.

Ciljnu su grupu činili zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji u svakodnevnom radu komuniciraju sa krajnjim korisnicima usluga, zatim rukovodeći državni službenici te službenici koji rade na poslovima planiranja i razvoja državnih službenika.

Ukupno je 74 državnih službenika pohađalo obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Tuzli.

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 11:55:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9117
Stečena osnovna znanja potrebna za napredno konfiguriranje i administriranje Microsoft Windows Server operativnog sistema http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9111

Sarajevo, 23. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Plana i programa obuke za 2016. godinu, organizirala je jednodnevnu edukaciju u oblasti administriranja Microsoft Windows Server operacionog sistema koja je jučer održana u u Sarajevu.

Svrha obuke je bila osposobiti učesnike za administraciju i održavanje manjih i srednjih mrežnih okruženja baziranih na Microsoft Windows Serveru operativnom sistemu. Kroz program obuke, učesnici su stekli osnovna znanja potrebna za napredno konfiguriranje i administriranje Microsoft Windows Server operativnog sistema i njegovih komponenti: DHCP, Routing, DNS, WINS, WSUS, Backup, RAS, VPN, NAT, Active Directory i sl.

Ciljnu grupu su činili uposlenici organa državne službe koji neposredno rade na održavanju Windows server infrastrukture - Sistem administrator, te uposlenici koji treba da budu raspoređeni na poslovima održavanja windows server infrastrukture ili koji već rade na poslovima pružanja pomoći korisnicima - "Desktop" tehničari, "HelpDesk" osoblje, i sl.

Jučerašnjoj je edukaciji prisustvovao 21 državni službenik.

]]>
Fri, 23 Dec 2016 14:13:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9111
Održana edukacija na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9101

Sarajevo, 22. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je dvodnevnu obuku na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima" koja je održana u Sarajevu 21. i 22. decembra.

Svrha održavanja ove obuke je bila osposobiti polaznike za primjenu Zakona o stvarnim pravima i samostalno vođenje postupaka u kojima se odlučuje na osnovu ovog zakona.

Ciljnu grupu su činili uposlenici općinskih, kantonalnih i federalnih službi za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar, službi za prostorno uređenje, službenici uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH, te predstavnici zemljišno-knjižnih ureda.

Obuku je pohađalo 39 učesnika.

]]>
Thu, 22 Dec 2016 09:38:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9101
Direktor Begić susreo se sa Predsjednikom Federacije BiH, g-dinom Marinkom Čavara http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810

 

Sarajevo, 25. avgust - V.D direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, g-din Refik Begić susreo se danas sa Predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, g-dinom Marinkom Čavara u cilju razmjene informacija o poboljšanju rada institucija državne službe, bolje racionalizacije, reorganizacije što bi dinamikom narednih aktivnosti doprinijelo reformskim procesima državne službe.

"U Federaciji BiH potrebno je poboljšati rad institucija državne službe, ali i bolje urediti odnose sa kantonima. Bolja organizacija organa državne uprave nam je potrebna da bismo mogli provesti promjene", ovim riječima je Predsjenik Federacije BiH izrazio punu podršku radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. 

]]>
Thu, 25 Aug 2016 15:51:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810