Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Thu, 26 Apr 2018 12:26:00 +0100 Thu, 26 Apr 2018 12:26:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Direktor Begić razgovarao sa zamjenikom koordinatora za reformu javne uprave BiH Feridom Otajagićem http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10431

Sarajevo, 20. april - U Sarajevu je jučer održan sastanak direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH Refika Begića i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave BiH Ferida Otajagića. Sastanku su prisustvovali i suradnici direktora Begića i zamjenika koordinatora za javnu upravu Otajagića.

U fokusu sastanka je bilo unapređenje suradnje u procesu reforme javne uprave, promocija ovog procesa, kao i razmjena iskustava.

-U Federaciji BiH smo detektirali veliki broj problema, te smo već inicirali njihovo rješavanje, to jest inicirali smo određene projekte. Međutim, još uvijek politička volja nije sazrela da se svi problemi u javnoj upravu riješe - kazao je direktor Begić.

Pored razgovora o suradnji ove dvije institucije, poseban osvrt je napravljen na reformske projekte koji su u toku ili će biti u narednom periodu implementirani.

-Strateški okvir za reformu javne uprave za period 2018-2022. godina je usuglašen, i to je veoma bitan napredak za BiH. Svi projekti koji su ranije započeti trebaju da se implementiraju nesmetano, a poseban ćemo akcenat staviti na nove projekte, kao i nove inicijative koje bi trebale voditi do realizacije zacrtanih ciljeva iz Strateškog ovkira - konstatirao je Otajagić.

 

 

]]>
Fri, 20 Apr 2018 15:02:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10431
Studenti Fakulteta za upravu obavili praksu u ADS-u FBiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10404

Sarajevo, 13. april - Studenti četvrte godine sarajevskoga Fakulteta za upravu Amra Opačin i Nedim Zuko ove su sedmice obavili studentsku praksu u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH).

Studentska praksa na Fakultetu za upravu predviđena je Nastavnim planom i programom u okviru četvrte godine studija. Predviđeno vrijeme za obavljanje studentske prakse je pet radnih dana odnosno 40 radnih sati koliko su i radili studenti Opačin i Zuko od 9. do 13. aprila.

U pet radnih dana studenti su upoznati s detaljima rada svih segmenata iz spektra nadležnosti ADS-a FBiH.

Inače, Fakultet za upravu i ADS FBiH surađuju na temelju Memoranduma o suradnji koji je potpisan 26. januara 2012. godine.

 

]]>
Fri, 13 Apr 2018 12:17:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10404
Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118

Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizirala je dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Edukacije su održane održana u Mostaru i Zenici 20. i 21. decembra, te Sarajevu 27. i 28. decembra.

Svrha održavanja ove edukacija je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BiH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 43 državna službenika pohađalo edukaciju.

Fotografija je sa edukacije održane u Mostaru.

 

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 12:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118
Direktor Begić susreo se sa Predsjednikom Federacije BiH, g-dinom Marinkom Čavara http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810

 

Sarajevo, 25. avgust - V.D direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, g-din Refik Begić susreo se danas sa Predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, g-dinom Marinkom Čavara u cilju razmjene informacija o poboljšanju rada institucija državne službe, bolje racionalizacije, reorganizacije što bi dinamikom narednih aktivnosti doprinijelo reformskim procesima državne službe.

"U Federaciji BiH potrebno je poboljšati rad institucija državne službe, ali i bolje urediti odnose sa kantonima. Bolja organizacija organa državne uprave nam je potrebna da bismo mogli provesti promjene", ovim riječima je Predsjenik Federacije BiH izrazio punu podršku radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. 

]]>
Thu, 25 Aug 2016 15:51:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810