Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Tue, 28 Mar 2017 05:55:00 +0100 Tue, 28 Mar 2017 05:55:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Direktor Begić na regionalnoj konferenciji u organizaciji Transparency Internacional BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9298

Sarajevo, 14. marta - U Sarajevu je danas i jučer održana Regionalna konferencija „Dijalogom i suradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave". Na konferenciji je prezentiran izvještaj trećeg monitoringa reforme javne uprave u BiH, a prezentaciju je radio Transparency Internacional (TI) BiH.

Rezultati izvještaja su iz domena upravljanja ljudskim resursima, transparentnosti, odgovornosti i integriteta, te upravljanja javnim finansijama.

Izvršna direktorica TIBiH Lejla Ibranović istakla je uoči početka konferencije da posebno zabrinjava činjenica da bh. institucije ne objavljuju osnovne informacije u vezi s njihovim radom, kao što je sistematizacija radnih mjesta, izvještaji o izvršenju budžeta, planovi javnih nabavki, izvještaji o radu, revizorski izvještaji...

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg naglasio je da su izvještaji o javnoj upravi neophodni za stvaranje održivog razvoja i društva koje može privući investicije, smanjiti nezaposlenost i odlazak ljudi iz zemlje.

Podsjetio je da su posljednja dva izvještaja pokazala da bi javna uprava mogla biti mnogo efikasnija, te da je korupcija u BiH još široko rasprostranjena.

Šefica Sekcije operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije (EU) u BiH Kloe Berger smatra je da je reforma javne uprave od ključnog značaja u pogledu priključivanja BiH Evropskoj uniji.

Direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH Refik Begić je podsjetio da je nedavno Vlada FBiH usvojila Informaciju „Sistem državne službe u Federaciji BiH - Izazovi i perspektive" koja uključuje striktne mjere i smjernice u kom pravcu treba da ide reforma javne uprave, kada je u pitanju FBiH.

Kako je rekao, između ostalog, predložena je i suradnja s kantonima da bi došli do najkvalitetnijih rezultata u ovoj oblasti.

Dodao je da je Agencija inicirala stvaranje jedinstvenog prostora kada je u pitanju javna uprava u FBiH, s naglaskom da ta reforma javne uprave u ovom entitetu mora biti usmjerena ka pojedincu i svakom zaposlenom, kao i na organizacionu strukturu.

 

]]>
Tue, 14 Mar 2017 14:02:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9298
Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ održana u Tuzli i Livnu http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9290 Livno-Tuzla, 10. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici - organizirala je dva dvodnevna programa obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Obuke su održane u Tuzli 27. i 28. februara i Livnu 06. i 07. marta.

Svrha održavanja ove obuke je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BIH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 37 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

]]>
Fri, 10 Mar 2017 14:05:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9290
U Zenici i Sarajevu održana obuka „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9279

Zenica-Sarajevo, 3. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - organizirala je dva jednodnevna programa obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU".

Obuke su održane u Sarajevu 16. februara i Zenici 28. februara.

Ciljnu grupu su predstavljali svi uposlenici organa uprave FBiH i kantona koji svakodnevno međuresorno i u vezi poslova EU-integracija pisano komuniciraju i pripremaju različite vrste izvještaja u vezi procesa EU-integracija.

Obuka je omogućila da uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave usavrše savremene vještine pisanja poslovne korespondencije. Kroz praktične primjere učesnici su imali priliku naučiti kako pisati kratko, sažeto i jasno izvještaje, pisma, e-mailove, priloge za EU koji treba da imaju usklađenu formu i sadržaj.

Ukupno je 38 uposlenika organa uprave FBiH pohađalo obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Zenici.

]]>
Fri, 3 Mar 2017 12:00:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9279
Okončana edukacija “Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK” http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9275 Bihać-Livno, 2. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti europskih integracija - organizirala je jednodnevni program obuke na temu ,,Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK".

Obuka je održana u Bihaću 23. februara i Livnu 28. februara.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima harmoniziranja domaće legislative sa EU pravnom stečevinom - acquis communautaire, te sudjeluju u ispunjavanju Upitnika Europske komisije (EK).

Ukupno je 40 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

]]>
Thu, 2 Mar 2017 13:10:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9275
Na pet jednodnevnih obuka „Zakon o zaštiti ličnih podataka“ 129 državnih službenika http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9255

Sarajevo, 23. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je tri jednodnevne obuke na temu „Zakon o zaštiti ličnih podataka". Ove su obuke održane u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.

Pored toga, ADS FBiH je u suradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih/osobnih podataka organizirala još dvije obuke sa istom temom koje su održane u Bosanskom Petrovcu i Vitezu.

Sve su obuke održane u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.

Svrha održavanja ove obuke je bila upoznati polaznike sa pravnim okvirom zaštite ličnih podataka, primjenom odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka, te ukazivanje na primjenljivost odredbi ovog zakona i Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Ukupno je 129 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Tuzli.

]]>
Thu, 23 Feb 2017 13:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9255