Pravilnici
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH" 62/11
Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH" 89/13
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 87/17 od 10. novembra 2017. godine
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
Službene novine Federacije BiH" broj 101/17 od 27.12.2017.godine
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u ADS-u FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 33/13
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u FBi
Službene novine FBiH 84/15
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije BiH
Službene novine F BiH, Broj: 4/13
Pravilnik o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u FBiH
Sl. novine FBiH 37/11
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika sa liste prekobrojnih
Sl.novine FBIH 51/07
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.