Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 22
 
     
 
Pravilnici
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika
Službene novine Kantona Sarajevo broj 50/17
Pravilnik o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati eksperti, način izbora eksperata i utvrđivanja liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika USK
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH" 62/11
Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH" 89/13
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 87/17 od 10. novembra 2017. godine
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
Službene novine Federacije BiH" broj 101/17 od 27.12.2017.godine
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.