Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 36
 
     
 
Uredbe
Strana 2 od 4 « 1 | 2 | 3 | 4 »
Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
Službene novine Federacije BiH, broj 50/16
Uredba o uslovima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načina sticanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci
Službene novine Federacije BiH" broj 91/14
Dopuna-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici
Službene novine Federacije BiH" broj 29/06
Četvrta izmjena-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja IOZ i stručnog ispita
"Službene novine FBiH" broj 69/17
Treća izmjena- Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje IOZ i stručnog ispita
"Službene novine Federacije BiH" 27/14
Druga izmjena- Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje IOZ i stručnog ispita
"Službene novine Federacije BiH" 63/08
Prva izmjena-Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja IOZ i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 78/06
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera
"Službene novine Federacije BiH" 81/15
Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 48/03
Uredba o Registru državnih službenika
Službene novine Federacije BiH, broj 60/13
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.