Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 22
 
     
 
Uredbe
Strana 1 od 4 1 | 2 | 3 | 4 »
Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima,načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u kantonu Sarajevo
Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/18
Uredbe Unsko sanskog kantona
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH
Službene novine Federacije BiH" broj 72/04 i 75/09
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst
Službene novine Federacije BiH, broj 10/18
Uredba o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika
Službene novine Federacije BiH, broj 40/14
Uredba o mjerilima postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada F BiH
Službene novine Federacije BiH, broj 5/13,80/13,24/14 i 7/15
Uredba o prestanku važenja Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa držav. službe koje obavljaju drž.službenici,uvjetima za vršenje tih poslova i ostvar.određe.prava iz r.o
Službene novine Federacije BiH, broj 23/17
Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa
Službene novine Federacije BiH" broj 35/04, 3/06, 19/12 i 8/14
Uredba o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
Službene novine Federacije BiH, broj 23/17
Uredba o naknadama troškova za službena putovanja
Službene novine Federacije BiH, broj 44/16
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.