Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog konkursa za prijem državnog službenika u Ministarstvu finansija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde", broj 12/11 i 13/12), a na zahtjev Ministarstva za finansije BPK Goražde, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za finansije BPK Goražde

06/1012

 

Poništava se Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za finansije BPK Goražde, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj: 14/18 od 23.02.2018. godine i u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Oslobođenje" od 24.02.2018. godine, za poziciju:

 

- Stručni saradnik za računovodstvene poslove i poslove upravljanja dugom- 1(jedan) izvršilac

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava na zahtjev Ministarstva za finansije BPK Goražde, broj: 06-34-1536/18 od 07.03.2018.godine, a iz razloga planirane reorganizacije u navedenom ministarstvu.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.