Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Kantona 10

Na temelju čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ", broj 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Povjerenstva za izbor i imenovanje Skupštine Kantona 10 broj: 02-03/2-49-25.13/17 od 06.12.2017. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Stručnoj službi Skupštine Kantona 10

 

 

Poništava se javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Kantona 10, objavljenog na Web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH 01.10.2015. godine., i u „Dnevnom listu" od 03.10.2015., za radno mjesto:

 

- Tajnik Skupštine - 1 ( jedan) izvršitelj

 

Obrazloženje: Na zahtjev Povjerenstva za izbor i imenovanje Skupštine Kantona 10, poništava se predmetni javni natječaj, u skladu sa aktom Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, broj: 04-03-34-227/17 od 26.10.2017., zbog implementacije presude Ustavnog suda Federacije BiH - Vijeća za zaštitu vitalnih interesa br. U-30/16 od 22.02.2017. godine.

 


V.D. DIREKTORA

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.