Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 3 1 | 2 | 3 »
Općina Bosanska Krupa
Poništenje konkursa
Općina Centar
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.06.2018.godine
Općinski sud u Travniku
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.06.2018.godine
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.06.2018.godine
Poništenje- Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.06.2018.godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.06.2018.godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.06.2018.godine
Prijem državnih službenika u Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.06.2018.godine
Prijem državnih službenika u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.06.2018.godine
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.