Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelni javni konkursi
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Vareš
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Velika Kladuša
Ispravka javnog konkursa-Općina Hadžići
Prijem državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
Prijem državnih službnika u Općini Ilidža
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Prijem rukovodećih državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona
Prijem državnog službenika u Općini Kakanj
Prijem državnih službenika u Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.