Publikacije
Suprotstavljanje korupciji i jačanje integriteta organa državne službe
Informacija „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“ dostupna javnosti na našoj web-stranici
Funkcionisanje sistema uprave i status zaposlenih u organima uprave u FBiH-noramtivni okvir
Bilten sa 1. Konsultativne konferencije, 2011. godina
Pregled aktivnosti Agencije za državnu službu FBiH u domenu reforme javne uprave
27.10.2008. godine
Prilozi pregleda aktivnosti Agencije za državnu službu FBiH u domenu reforme javne uprave
Prilozi su sastavni dokumenti "pregleda aktivnosti Agencije za državnu službu FBiH u domenu reforme javne uprave" i zapakovani su u rar formatu
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.