Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Arhiva obavještenje
Strana 3 od 10 « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8... »
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma ADS-a FBiH
"NEX STUDIO" d.o.o. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude
Izmjene Plana nabavke roba, usluga i radova za 2018. godinu
"R&S" d.o.o. Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora
"R&S" d.o.o. Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora
"R&S" d.o.o. Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora
"GUMA M" d.o.o. Mostar
Odluka o dodjeli ugovora
Javni poziv
Dostavljanje ponuda za pružanje usluga printanja, kopiranja, uvezivanja i izrade dizajna materijala za 2018. godinu
Javni poziv
Dostavljanje ponuda za pružanje usluga zakupa sale za potrebe provođenja obuka za 2018. godinu
Javni poziv
Dostavljanje ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja za 2018. godinu
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.