Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelna obavještenja
Strana 6 od 7 « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 »
HIFA d.o.o. Tešanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - goriva za motorna vozila
Ugovor za javnu nabavku sa "Porsche" d.o.o. Sarajevo, "FixIT" d.o.o. Sarajevo i "PLAN PLUS" d.o.o. Zenica
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma ADS-a FBiH
"AVAZ ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga javnog informisanja - dnevne štampe za 2016. godinu, u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
MMCC - računarska oprema - decembar 2015
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke opreme
PC "Centar" d.o.o Mostar
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga demontaže i montaže klima-uređaja u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
Move One d.o.o Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga preseljenja u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu
"R&S"d.o.o Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku sitnog inventara po direktnom sporazumu
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge
Izrada Okvira ključnih kompetencija za državne službenike u oblasti evropskih integracija
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Konkurentski zahtjev za nabavku konsultanstkih usluga
Izrada strateškog dokumenta za obuku državnih službenika u organima uprave u FBiH 2016-2020
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.