Sporazumi/Memorandumi
Sporazum o saradnji između Uprave za kadrove, Crna Gora i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 87/13 od 6. novembra/studeni 2013. godine
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.