Fotogalerija
Posjeta studenata četvrte godine Pravnog fakulteta Odjeljenju Agencije za Zeničko – dobojski i Srednjobosanski kanton
više ...
TAIEX radionica o borbi protiv nasilja u porodici i ženama: Istraga, optužba i podrška žrtvama
više ...
Praktična primjena novog Zakona o javnim nabavkama
više ...
Međunarodni dan javnih službi
više ...
Sastanak sa kontakt osobama za obuku u JLS: Konjic, 12. decembar 2013. godine
više ...
Banja Luka 3. decembra 2013. godine: Druga godišnja konferencija sistema obuke za JLS
više ...
Sporazum sa Crnom Gorom 08. 10. 2013.
više ...
Radionica ''Uspostavljanje sistema kvalitete za obuku državnih službenika'', Sarajevo, 27. i 28. maj 2013. godine
više ...
Dodjela certifikata - ravnopravnost spolova - sarajevo 5. marta 2013. godine
više ...
Mostar memorandum
više ...
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.