Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
U Sarajevu 13. oktobra jednodnevna konferencija “Upravljanje projektima u sektoru voda u BiH: Izazovi i prilike”

Sarajevo, 2. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u suradnji sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu (NISPAcee), organizira Konferenciju na temu "Upravljanje projektima u sektoru voda u Bosni i Hercegovini: Izazovi i prilike".

Konferencija je planirana u okviru projekta "Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama" koji finansira SlovakAid Republike Slovačke, a implementira ADS FBiH u suradnji sa organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Mjesto održavanja konferencije je Sarajevo, 13. oktobra sa početkom od 10,30 sati u prostorijama hotela "Bosnia", ulica Kulovića broj 9.

Nacrt dnevnog reda konferencije možete pogledati ovdje.

Cilj održavanja konferencije je razmjena informacija u oblasti vodoprivrede, sa posebnim osvrtom na aktuelno stanje u Federaciji BiH. Na konferenciji će se predstaviti rezultati predmetnog projekta, uz učestvovanje eksperata iz Republike Slovačke te otvoriti prilika za razvoj diskusije među zainteresiranim učesnicima o daljnjem unapređenju ove oblasti u narednom periodu.

Ciljnu grupu čine predstavnici vladinog i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini i međunarodne organizacije koje svoje resurse koriste u cilju unapređenja stanja iz predmetne oblasti. Međusobna razmjena informacija i umrežavanje ključnih aktera na jednom mjestu čini osnov za daljne korake i unapređenje.

Projekat snosi troškove prevoda, materijala, ručka i osvježenja tokom konferencije.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.