Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Federalna Vlada dala suglasnost ADS-u FBiH za obavljanje poslova u Tuzlanskom kantonu

Sarajevo, 15. septembar - Vlada FBiH je suglasna da Agencija za državnu službu Federacije BiH i Odbor državne službe za žalbe, za potrebe Tuzlanskog kantona obavljaju poslove u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Ovu je suglasnost Vlada FBiH dala na jučer održanoj 119 sjednici u Sarajevu.

U skladu sa ovom odlukom, Agencija za državnu službu FBiH provodi procedure zapošljavanja državnih službenika, vodi registar državnih službenika, organizira i realizira njihovu obuku, educira kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Tuzlanskog kantona, grada i općina na teritoriji ovog kantona.

Odbor državne službe za žalbe u drugom stupnju odlučuje o svim žalbama izjavljenim na rješenje rukovoditelja organa državne službe i o odlukama disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom.

Ove poslove će Agencija za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe obavljati dok oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji BiH i kantonu trajno ne budu rješeni u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.