Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. juna 2018. godine

Sarajevo, 30. mart - Federalna vlada je do 30. juna 2018. godine produžila moratorij na zapošljavanje. Riječ je o zaduženju federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu službu FBiH, institucijama FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnim ministarstvima, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.

Također, ove institucije su zadužene da do 30. juna 2018. godine obustave zaključivanje svih ugovora o djelu. U slučaju neodgodive potrebe, ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Odlučeno je to na jučer održanoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu.

U slučaju neodgodive potrebe, suglasnost za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija, kao i za zaključenje ugovora o djelu, daje isključivo Vlada FBiH.

Suglasnosti za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, koje je Vlada Federacije BiH dala prije stupanja na snagu ovog zaključka, ostaju na snazi.

Ranije date suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu ostaju na snazi, neovisno o izmjenama predmeta ugovora.

U slučaju promjene broja izvršitelja, novi ugovori o djelu mogu biti zaključeni isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije BiH.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.