Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelne najave događaja
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2018. godine
Sarajevo, 28. decembar - Federalna vlada je do 31. marta 2018. godine produžila moratorij na zapošljavanje i zadužila federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBi
više ...
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
više ...
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.