Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Aktuelne najave događaja
U Sarajevu obuka „Institucionalna koordinacija u ulozi jačanja srednjoročnog planiranja fiskalne odgovornosti“
Sarajevo, 17. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije specijalističkog i stručnog programa obuke za 2018. godinu, organizira jednodnevnu obuku o temi „Institucionalna koordinacija u ulozi jačanja srednjoročnog planiranja fiskalne odgovo
više ...
JAVNI POZIV za ućešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Sarajevo, 16. januar - Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'' br
više ...
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2018. godine
Sarajevo, 28. decembar - Federalna vlada je do 31. marta 2018. godine produžila moratorij na zapošljavanje i zadužila federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBi
više ...
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
više ...
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.