Dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
“Službene novine Federacije BiH”, br. 84/17 od 1. novembra 2017. g.
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 84/17 od 1. novembra 2017. g.)
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
"Službene novine Federacije BiH" 37/17 od 19. maja 2017. godine
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
"Službene novine Federacije BiH" 37/17 od 19. maja 2017. godine
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Obavještenje o prijavi korupcije
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Suprotstavljanje korupciji i jačanje integriteta organa državne službe
ANKENTNI OBRAZAC O POSTUPKU OCJENJIVANJA-NOVO
Registar državnih službenika-Uputstvo
Uputstvo za popunu RDSFBiH obrazaca
Registar državnih službenika - Obrasci
Službene novine Federacije BiH, broj 60/13
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika
Vodič za uspješno upravljanje učinkom u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini
Strategija reforme javne uprave u BiH
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.