Održan sastanak „Državna služba u Federaciji BiH – Zakonodavni okvir“
 

Sarajevo, 29. septembar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu je održan radni sastanak na temu „Državna služba u Federaciji BiH - Zakonodavni okvir".

Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa, ministar pravde Federacije BiH Mato Jozić, sekretarka Vlade Federacije BiH Edita Kalajdžić, zamjenik šefa Delegacije Europske unije u BiH Khaldoun Sinno, ekspert SIGMA-e Primož Vehar, te predstavnici sindikata državnih službenika i nevladinoga sektora.

Domaćin sastanka direktor ADS-a FBiH Refik Begić naglasio je potrebu harmoniziranja zakonodavnoga okvira državne službe u FBiH kako bi javna uprava bila efikasnija i funkcionalnija.

Ministar Jozić je posebno apostrofirao nužnost reforme javne uprave na putu BiH ka Europskoj uniji, te je konstatirao da mu je zadaća sa svim akterima reforme javne uprave uraditi jedinstven registar državnih službenika.

Zamjenik šefa Delegacije Europske unije Khaldoun Sinno naglasio je da je „transparentna, stručna i efikasna javna uprava neophodna za daljnji napredak na putu ka EU", te poručio kako je Europska unija spremna pomoći bh. vlastima u složenom procesu reforme javne uprave.

Edita Kalajdžić je prisutne upoznala sa aktivnostima koje Vlada FBiH poduzima u oblasti javne uprave.

Ekspert SIGMA-e Primož Vehar je kazao kako Europska unija nema zakonodavni okvir za javnu upravu, zato što je to područje u nadležnosti zemalja članica, te je podsjetio da postoje principi javne uprave kojih se treba pridržavati svaka od zemalja koja teži ulasku u Europsku uniju, jer jedino sa profesionalnom, efikasnom i funkcionalnom javnom upravom je moguće izvesti zahtjevni proces reformi i prilagođavanja.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.