Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 21
 
     
 
Federalna Vlada dala suglasnost ADS-u FBiH za obavljanje poslova u Tuzlanskom kantonu

Sarajevo, 15. septembar - Vlada FBiH je suglasna da Agencija za državnu službu Federacije BiH i Odbor državne službe za žalbe, za potrebe Tuzlanskog kantona obavljaju poslove u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Ovu je suglasnost Vlada FBiH dala na jučer održanoj 119 sjednici u Sarajevu.

U skladu sa ovom odlukom, Agencija za državnu službu FBiH provodi procedure zapošljavanja državnih službenika, vodi registar državnih službenika, organizira i realizira njihovu obuku, educira kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Tuzlanskog kantona, grada i općina na teritoriji ovog kantona.

Odbor državne službe za žalbe u drugom stupnju odlučuje o svim žalbama izjavljenim na rješenje rukovoditelja organa državne službe i o odlukama disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom.

Ove poslove će Agencija za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe obavljati dok oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji BiH i kantonu trajno ne budu rješeni u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.