ADS FBiH započeo realizaciju Programa edukacije za rukovodeće državne službenike
 

Sarajevo, 25. maj - Danas je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) započela dvodnevna radionica na temu „Upravljanje razvojem organizacije".

Radionica se održava u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, a sudionici su rukovodeći državni službenici sa svih nivoa administrativne vlasti. Predavači su treneri ADS FBiH Dževad Šašić i dr. Elvir Čižmić.

Direktor ADS-a FBiH mr. Refik Begić pozdravio je sudionike radionice izrazivši nadu da će ova edukacija imati veliki pozitivan efekat u daljnem radu rukovodećih državnih službenika odnosno organa kojima su na čelu.

- Program edukacije za rukovodeće državne službenike usvojila je Vlada FBiH, a osmišljen je u okviru podrške koju je pružila Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) kojoj je sjedište u Danilovgradu (Crna Gora). Pomoć ReSPA-e je pružena u okviru Mehanizma urgentne pomoći za zemlje Zapadnog Balkana - naglasio je mr. Begić.

U suštini, ovim programom edukacije, pojasnio je direktor Begić, želi se etablirati novi pristup u radu državnih službenika s ciljem poboljšanja efikasnosti organa uprave kako bi se na viši nivo podigle usluge servisiranja kako građana tako i privrednih društava.

Inače, ovo je prvi od pet modula iz Programa edukacije za rukovodeće državne službenike koji će realizirati ADS FBiH..

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.