Stečena osnovna znanja potrebna za napredno konfiguriranje i administriranje Microsoft Windows Server operativnog sistema
 

Sarajevo, 23. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Plana i programa obuke za 2016. godinu, organizirala je jednodnevnu edukaciju u oblasti administriranja Microsoft Windows Server operacionog sistema koja je jučer održana u u Sarajevu.

Svrha obuke je bila osposobiti učesnike za administraciju i održavanje manjih i srednjih mrežnih okruženja baziranih na Microsoft Windows Serveru operativnom sistemu. Kroz program obuke, učesnici su stekli osnovna znanja potrebna za napredno konfiguriranje i administriranje Microsoft Windows Server operativnog sistema i njegovih komponenti: DHCP, Routing, DNS, WINS, WSUS, Backup, RAS, VPN, NAT, Active Directory i sl.

Ciljnu grupu su činili uposlenici organa državne službe koji neposredno rade na održavanju Windows server infrastrukture - Sistem administrator, te uposlenici koji treba da budu raspoređeni na poslovima održavanja windows server infrastrukture ili koji već rade na poslovima pružanja pomoći korisnicima - "Desktop" tehničari, "HelpDesk" osoblje, i sl.

Jučerašnjoj je edukaciji prisustvovao 21 državni službenik.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.