Studenti Fakulteta za upravu obavili praksu u ADS-u FBiH
 

Sarajevo, 13. april - Studenti četvrte godine sarajevskoga Fakulteta za upravu Amra Opačin i Nedim Zuko ove su sedmice obavili studentsku praksu u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH).

Studentska praksa na Fakultetu za upravu predviđena je Nastavnim planom i programom u okviru četvrte godine studija. Predviđeno vrijeme za obavljanje studentske prakse je pet radnih dana odnosno 40 radnih sati koliko su i radili studenti Opačin i Zuko od 9. do 13. aprila.

U pet radnih dana studenti su upoznati s detaljima rada svih segmenata iz spektra nadležnosti ADS-a FBiH.

Inače, Fakultet za upravu i ADS FBiH surađuju na temelju Memoranduma o suradnji koji je potpisan 26. januara 2012. godine.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.