Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 20
 
     
 
U ADS-u FBiH održan sastanak na kojem se razgovaralo o Mreži praktičara za upravljanje ljudskim resursima
 

Sarajevo, 23. mart - Jučer je u sjedištu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) održan sastanak direktora Agencije Refika Begića i njegovih suradnika sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravde, kantonalnih ministarstava za pravosuđe i upravu te Saveza općina i gradova FBiH.

Dominirajuća tema sastanka je bila imenovanje članova Mreže praktičara za upravljanje ljudskim resursima (ULJR) u Federaciji BiH, a sastanak je iskorišten i za razmjenu informacija u vezi sa trenutnim stanjem službeničkog sistema u Federaciji BiH, uz poseban osvrt na preporuke SIGMA-e.

Direktor Begić je mišljenja da se razvoj ULJR u Bosni i Hercegovini kreće u pozitivnom pravcu donošenjem zakona o državnoj službi/upravi. Međutim, neophodno je uložiti dodatne napore i usvojiti preporuke SIGMA-e i Evropske komisije, posebno u dijelu koji se odnosi na poštivanje principa koje je utvrdila SIGMA za oblast ULJR a koji se odnose na: 1) djelokrug državne službe; 2) pravni okvir i okvir politika za ULJR; 3) zapošljavanje bazirano na meritornosti; 4) depolitizacija; 5) pravičan i ujednačen platni sistem; 6) stalno stručno usavršavanje i stvaranje uvjeta za napredovanje; 7) integritet i sprečavanje korupcije.

Na sastanku je razgovarano i o Poslovniku o radu i definiranju svrhe uspostavljanja Mreže praktičara, te o planu aktivnosti Mreže praktičara.

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.