Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 21
 
     
 
Izuzetno veliki interes medija za press-konferenciju direktora Refika Begića i njegovih pomoćnika Enise Hodžić i Ferida Kulovca
 

Sarajevo, 12. februar - U prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine(ADS FBiH) u Sarajevu, direktor Refik Begić sa svojim pomoćnikom Feridom Kulovcem i pomoćnicom Enisom Hodžić održao je u subotu (10. februar) press-konferenciju na kojoj je prezentirao rad Agencije u 2017. godini te predstavio aktivnosti za budući period.


-Agencija je tokom prošle godine objavila 272 konkursa za popunu 594 radna mjesta za državne službenike i za 44 pripravnička mjesta. Tako je objavljeno 78 javnih konkursa po zahtjevu općina, 14 javnih konkursa po zahtjevu gradova, 110 javnih konkursa po zahtjevu kantonalnih organa i 70 javnih konkursa za federalne organe - kazao je novinarima direktor Begić.

Uz to, ustvrdio je, „da je najmanje zahtjeva za objavljivanje konkursa bilo za federalne organe s obzirom na činjenicu da se još uvijek provodi moratorij na zapošljavanje".

-Na ove konkurse pristigla je 13.831 prijava, a ispitu općeg znanja pristupilo je 1.835 osoba dok ih je 1.295 položilo ispit općeg znanja - naglasio je direktor Begić

Nadalje, otkrio je direktor Begić, „tokom 2017. godine izjavljeno je 460 žalbi od čega su 453 žalbe proslijeđene Odboru za žalbe na rješavanje, pet žalbi je Agencija usvojila i dvije odbacila kao neblagovremene. Odbor za žalbe je rješenjem odbio 288 žalbi, 40 žalbi je uvaženo, a 18 žalbi je povučeno ili je javni konkurs poništen. Ostale žalbe su na rješavanju kod Odbora za žalbe".

On je rad Agencije u prošloj godini ocijenio uspješnim, te konstatirao „da se mnogo radilo na modernizaciji, a organizirane su i brojne obuke i usavršavanja kroz koje je prošlo 4.618 državnih službenika tokom 244 dana obuke".

Naglasio je da je za dobru reformu službeničkog sistema u 2018. godini neophodno uspostaviti koordinaciono tijelo s nadležnostima za provođenje politike upravljanja ljudskim resursima te donošenje zakona o javnim službenicima.
-Potrebno je uspostaviti i zakon o sistemu javne uprave Federacije BiH, a zbog izjednjačavanja radno-pravnog statusa državnih službenika iz bilo koje jedinice i nivoa vlasti potrebno donijeti zakon o plaćama i naknadama u javnom sektoru - dodao je direktor Begić.

Broj državnih službenika u Registru u općinama je 2.027, u gradovima 678 državnih službenika, u kantonalnim organima državne službe 2.238 i u federalnim organima državne službe 2.207 državnih službenika.

Ukupno u Registru je evidentirano 7.150 državnih službenika (u ovaj broj nisu uključeni državni službenici u Zapadno-hercegovačkom i Posavskom kantonu koji vode svoje Registre u skladu sa kantonalnim zakonima).

No samo tri državna službenika u starosnoj su dobi ispod 25 godina, 1.456 državnih službenika u starosnoj dobi od 56-60 godina, dok je prosjek starosti 48 godina. Od ukupnog broja 53 posto čine žene i 47 posto muškarci.

Inače, press-konferencija čelništva Agencije izazvala je izuzetno veliki interes medija što otkriva činjenica da jjoj je prisustvovalo čak pet tv-kuća te nekoliko agencija i internet portala.

 

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.