Najave održavanja ispita i obuka
     
 
Najave događaja
Obuka „Javne nabavke za JLS“ na pet lokaliteta
Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), organizira jednodnevni program obuke na temu „Javne nabavke za JLS". Obuka će se održati u Tuzli 23. januara, Vitezu 24. januara,
više ...
Tri dvodnevne obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“
Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizira dvodnevni program obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima". Obuka će se održati u Tuzli 18. i 19. januara, Bosansk
više ...
U Konjicu obuka iz oblasti strateškog planiranja za organe uprave u FBiH
Sarajevo, 9. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u okviru provedbe Projekta Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika (SPPD II), organizira program stručnog o
više ...
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2017. godine
Sarajevo, 29. decembar - Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica
više ...
 
     
 
Događaji
Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“
Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65.
više ...
Četiri jednodnevne obuke za JLS
Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH), u okviru Programa obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) za 2016. godinu, organizirala je jednodnevnu obuku na temu „Emocionalna inteligencija i uspješna komunikacija". Obuka je održana u Saraje
više ...
Stečena osnovna znanja potrebna za napredno konfiguriranje i administriranje Microsoft Windows Server operativnog sistema
Sarajevo, 23. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Plana i programa obuke za 2016. godinu, organizirala je jednodnevnu edukaciju u oblasti administriranja Microsoft Windows Server operacionog sistema koja je jučer održana u u Sarajevu.
više ...
Održana edukacija na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“
Sarajevo, 22. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je dvodnevnu obuku na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima" koja je održana u Sarajevu 21. i 22. decembra.Svrha održavanja ove obuke je bila osposobiti polaznike za
više ...
Obuka u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima za sektor voda u FBiH
Sarajevo, 15. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) i Mreža instituta i škola za javnu upravu Centralne i Istočne Evrope (NiSPAcee) - u okviru projekta „Obuka uposlenika u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima za sektor voda u F
više ...
Okončana obuka ''Javne nabavke''
Sarajevo, 1. decembar - Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) za uposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirala je pet jednodnevnih obuka na temu „Javne nabavke''. Obuke su održane u Tuzli i Vitezu 22. novembra, Bosanskom Petrovc
više ...
U Sarajevu održana dvodnevna međunarodna radionica „Unapređenje procesa zapošljavanja i selekcije u državnoj službi: IT platforma za oblast upravljanja ljudskim resursima“
Sarajevo, 7. novembar - U Sarajevu je 3. i 4. novembra održana dvodnevna radionica na temu „Unapređenje procesa zapošljavanja i selekcije u državnoj službi: IT platforma za oblast upravljanja ljudskim resusrima". Radionica je održana u organizaciji Agencije za državnu služ
više ...
Održan sastanak IT Projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“
Sarajevo, 29. septembar - U Sarajevu je održan sastanak članova Implementacijskoga tima (IT) Projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini". Na sastanku je usvojen periodični izvještaj, te dokumenti: Analiza norma
više ...
U Zenici održan sastanak sa kontakt osobama za obuku
Zenica, 21. septembar - U Zenici je prije dva dana održan sastanak sa kontakt osobama za obuku. Sastanku je prisustvovalo 16 predstavnika iz kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona i jedinica lokalne samouprave koje pripadaju regionalnom lokalitetu Vitez u okviru Sistema obuke za je
više ...
Konferencija povodom završetka projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“
Sarajevo, 21. septembar - U Sarajevu je održana konferencija povodom završetka projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere". Projekat je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, a implementirala ga je Akademika d.o.o Sarajevo.Projekt čija je vrijednost 204.0
više ...
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.