Ugovori i kriteriji
Kriteriji o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH
Službene novine Federacije BiH od 2005. godine i Br. Sl. Novina FBiH 82/09
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
“Službene novine Federacije BiH” broj 16/18
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.