Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Općina Novo Sarajevo
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Općina Novo Sarajevo

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“, br. 103/17

Datum

    29.12.2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

22.03. 2018. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati, kandidati čije prezime počinje slovima A do L

12,00 sati, kandidati čije prezime počinje slovima M do Z

 

Datum objave na web-u

 

13.03.2018.

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne  pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.