Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Održan sastanak ''Disciplinski postupak u organima uprave u Kantonu Sarajevo''
 

Sarajevo, 13. oktobar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u Sarajevu je održan sastanak o temi „Primjena Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo".

Cilj održavanja sastanka bio je razmjena informacija, identificiranje problema uočenih prilikom primjene Uredbe, te donošenje zaključaka o daljnjoj primjeni odredbi koje se odnose na primjenu ovog podzakonskog akta.

Ciljnu grupu su činili predstavnici organa uprave koji primjenjuju spomenuti propis. Moderatori su bili Indira Šulović i Hasan Zemanića iz Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Sastanku je prisustvovalo 23 učesnika.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.