Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Upravljanje kvalitetom - CAF u ADS-u FBIH

Sarajevo, 24. juli - Radna grupa Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) radila je na izradi Akcionog plana i prioritizaciji aktivnosti u okviru implementacije CAF-a i unapređenja efektivnosti procesa rada, uz facilitaciju vanjskog eksperta Thomasa Proroka.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj 16. juna 2016. godine dala suglasnost ADS-u FBiH da u okviru programa "Jačanje kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana i Republike Moldavije" pripremi aktivnosti koje se odnose na provedbu Mape puta u oblasti uvođenja CAF-a - Zajedničkog okvira procjene.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.