Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Ukupno 97 uposlenika u jedinicama lokalne samouprave odslušalo obuku „Javne nabavke“
 


Sarajevo, 31. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), organizirala pet jednodnevnih obuka na temu „Javne nabavke za JLS".

Obuke su održane u Tuzli i Vitezu 23. januara, Sarajevu i Bosanskom Petrovcu 25. januara, te Mostaru 26. januara.

Svrha održavanja ove obuke je bila unaprijediti znanje u procesu primjene Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata donesenih na osnovu tog zakona, kao i otklanjanje dilema u primjeni ovog zakona, a kroz praktične primjere.

Ukupno je 97 uposlenika u jedinicama lokalne samouprave odslušalo ovu obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Mostaru.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.