Drugi sastanak Mreže praktičara za upravljanje ljudskim resursima u Federaciji BiH
 

Sarajevo, 22. maj - U sjedištu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, danas je održan drugi sastanak Mreže praktičara za upravljanje ljudskim resursima u Federaciji BiH.

Pored direktora ADS-a FBiH Refika Begića i njegovih suradnika, sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva pravde, te predstavnici kantonalnih i općinskih tijela vlasti.

U fokusu debate vođene na sastanku je bila neujednačenost rješenja u kantonalnim zakonima o državnoj službi. Sudionici sastanka su, također, konstatirali da rješenja u kantonalnim zakonima nisu harmonizirana niti sa rješenjima Zakona o državnoj službi u FBiH.

Na sastanku se razgovaralo i o koordinaciji sistema obuke i stručnog usavršavanja državnih službenika u kantonima.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.