Direktor Begić održao sastanak sa ministrom Bukvarevićem i predstavnicima boračkih organizacija
 

Sarajevo, 18. januar - Direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) Refik Begić jučer se sastao sa federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salkom Bukvarećim i predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija Alminom Škrijeljom i Šerifom Patkovićem.

Tema razgovora je bila zapošljavanje boračkih kategorija - članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih boraca.

Ministar Bukvarević je iznio podatak da je još 4.500 članova porodica šehida i poginulih boraca na biroima za zapošljavanje, te otkrio kako ministarstvo kojemu je na čelu dugo već radi kampanju koja bi za rezultat trebala imati lakše zapošljavanje ove kategorije makar i povlaštenom principu. istovremeno, on je izrazio zadovoljstvo što je na poziciji direktora ADS-a FBiH osoba iz populacije ratnih vojnih invalida, te konstatirao da je primjer direktora Begića jedan od izuzetno rijetkih slučajeva da se na čelu institucije nalazi ratni vojni invalid.

Direktor Begić je naglasio da „ADS FBiH radi u zakonskom okviru koji boračku populaciju ne prepoznaje kao kategoriju koja ima povlašten položaj prilikom prijema u organe državne službe".

-Mišljenja sam da bi društvo zaista trebalo imati osjećaj za ovu kategoriju stanovništva i da bi trebalo normativno regulirati njihov prijem u radni odnos po povoljnijim uslovima, ali da se pritom ne radi diskriminacija drugima - konstatirao je direktor Begić.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.