Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 23
 
     
 
 
Riječ direktora

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!


Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći mnoštvo korisnih informacija koje će vam pomoći da se upoznate sa organizacijom i svim aktivnostima Agencije za državnu službu FBiH.

Agencija vrši poslove realizacije procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev organa državne službe FBiH, odnosno organiziranja i realiziranja stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika zaposlenih u organima državne službe.

Uzimajući u obzir obaveze koje proizilaze iz Evropskog partnerstva- dokumenta koji inicira prioritete u pripremama za integraciju u EU- Agencija ima zadatak da predlaže i inicira sve aktivnosti u reformskoj oblasti ''Upravljanje ljudskim potencijalima'' Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave u BiH.

Naša vizija usmjerena je na profesionalizaciji državne službe i na razvoju ljudskih potencijala kroz stalno usavršavanje državnih službenika. Uvjereni smo da će se permanentnim osposobljavanjem državnih službenika za obavljanje visokostručnih poslova specifičnih za potrebe integracija u EU, poboljšati uslovi za približavanje evropskim standardima u oblasti javne uprave.

Naša misija je da promoviramo najviše etičke standarde u radu državnih službenika kroz stalnu edukaciju i obuku te da moderniziramo praksu menadžmenta ljudskih potencijala kako bi se postigla veća efikasnost i motiviranost državnih službenika.

Naš cilj je da sve aktivnosti obavljamo na efikasan, otvoren i transparentan način kao i da doprinesemo razvoju elektronske uprave. Zalažemo se za moderan model upravljanja ljudskim resursima, prevazilaženjem birokratizma i administrativnih prepreka.

U cilju ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potrebno je da svi organi vlasti u BiH urgentno i odlučno provode daljnje reforme javne uprave. U tom smislu Agencija za državnu službu FBiH daje svoj doprinos pridržavajući se etičkih načela u radu, orijentirana ka ostvarivanju što boljih rezultata optimalnim korištenjem resursa.

Zahvaljujemo na dosadašnjem povjerenju i nadamo se da ćete nam i dalje svojim komentarima i prijedlozima pomagati u poboljšanju rada Agencije.

 

V.D. Direktor Agencije
Refik Begić

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.